bangxep hang bong da ducbangxep hang bong da duc

乐动体育官方首页

- À, nếu họ chịu trách nhiệm thì nghĩa là lạy ông tui ở bụi này, nên dại gì họ nhận trách nhiệm.

ịutráchnhiệ

- Không chỉ không nhận mà còn ông này chỉ ông kia, đổ qua đổ lại.

ịutráchnhiệ

- Cho nên dân hay nói mấy người đó mang họ... Đổ.

ịutráchnhiệ

- Phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ. Hay đợi đến bị cấp trên yêu cầu phải chịu trách nhiệm thì họ mới nhận chăng?

ịutráchnhiệ

- Có lẽ vậy. Nhưng cũng có mấy ông sau khi báo chí đăng nhiều thì rốt cuộc lên tiếng nhận trách nhiệm đó.

ịutráchnhiệ

- Vậy à? Nhưng nhận trách nhiệm rồi sao nữa? Ông đừng nói nhận rồi để đó không ai làm gì nghe!

ịutráchnhiệ

- !!!

ịutráchnhiệ
đáng kinh ngạc(743)
Nếu không có sự cho phép, sẽ không được sao chép:>bangxep hang bong da duc » 乐动体育官方首页